fbpx
A E H J

Healthcare UX writing odnosi się do tworzenia treści interfejsów użytkownika (UI) oraz materiałów wspierających dla produktów i usług z branży ochrony zdrowia. Jego główne cele to:

1. Zapewnienie przejrzystej i zrozumiałej komunikacji:

 • Jasne etykiety, przyciski, komunikaty i instrukcje w aplikacjach medycznych
 • Ułatwienie nawigacji i obsługi dla pacjentów oraz personelu medycznego

2. Zwiększenie bezpieczeństwa i minimalizacja ryzyka błędów:

 • Precyzyjne formułowanie treści, unikanie niejasności
 • Pomoc w prawidłowym stosowaniu urządzeń medycznych i leków

3. Przestrzeganie regulacji prawnych:

 • Zgodność z przepisami organizacji (np. HIPPA, FDA, EMA) i innymi regulacjami dotyczącymi ochrony danych i bezpieczeństwa pacjentów
 • Właściwe zarządzanie dostępem do informacji medycznych

4. Tworzenie treści zorientowanych na użytkownika:

 • Badania użytkowników i dostosowanie języka do ich potrzeb
 • Upraszczanie skomplikowanych koncepcji medycznych
 • Stosowanie prostego, przystępnego języka dla pacjentów

5. Zwiększenie zaangażowania i satysfakcji użytkowników:

 • Pisanie w stylu konwersacyjnym, budowanie relacji z odbiorcą
 • Tworzenie angażujących treści edukacyjnych i instruktażowych

Kluczową rolą healthcare UX writingu jest zapewnienie wysokiej jakości komunikacji w produktach medycznych, zwiększającej bezpieczeństwo pacjentów, zgodność z przepisami oraz zaangażowanie i satysfakcję użytkowników.

Źródła:

 1. https://www.geeksforgeeks.org/what-is-healthcare-ux-design/
 2. https://www.linkedin.com/pulse/ux-writing-medical-platform-forpatients-sehyun-jeon-gc9ie
 3. https://uxpamagazine.org/ux-for-healthcare/
 4. https://www.interaction-design.org/literature/article/healthcare-ux-design-that-saves-lives
 5. https://noaignite.co.uk/blog/how-ux-writing-helps-us-to-create-medical-content