fbpx
A E H J

Język skoncentrowany na pacjencie, z angielskiego patient-centered language, zwany również „people-first language”, to sposób komunikacji, który na pierwszym miejscu stawia człowieka, a nie jego chorobę czy niepełnosprawność. Polega on na:

 • Używaniu pewnych sformułowań, tzw. osobatywów, takich jak „osoba z rakiem” zamiast „chory na raka”, „osoba z depresją” zamiast „chory psychicznie” itp. (ale nie dla każdej choroby czy zaburzenia to będzie odpowiednie. Patrz: osoby w spektrum autyzmu).
 • Unikaniu określeń, które mogą stygmatyzować lub uprzedmiotawiać pacjenta, np. „przypadek”, „przedmiot badań”.
 • Traktowaniu pacjenta jako aktywnego uczestnika procesu leczenia, a nie biernego obiektu.
 • Podkreślaniu unikalnych cech, mocnych stron i perspektywy pacjenta, a nie tylko jego objawów.

Stosowanie patient-centered language ma na celu:

 • Przywrócenie godności i poszanowania pacjentów.
 • Promowanie empatii i zbudowanie relacji opartej na zaufaniu między pacjentem a personelem medycznym.
 • Zwiększenie przestrzegania zaleceń terapeutycznych i poprawę wyników leczenia.
 • Zmniejszenie stygmatyzacji i dyskryminacji niektórych grup pacjentów.

Język skoncentrowany na pacjencie jest więc ważnym elementem holistycznego, skupionego na pacjencie podejścia w opiece zdrowotnej. Buduje relację opartą na zaufaniu i empatii między pacjentem a personelem medycznym.

Przykłady języka skoncentrowanego na pacjencie:

 • Zamiast mówić „chory na raka”, należy używać sformułowania „osoba z rakiem” lub „pacjent z rakiem”.
 • Zamiast „przypadek” lub „przedmiot badań”, lepiej mówić „pacjent” lub „uczestnik badania”.
 • Zamiast „cierpiący na depresję”, właściwsze jest powiedzenie „osoba z depresją” lub „pacjent z depresją”.
 • Zamiast „narkoman” lub „uzależniony”, bardziej odpowiednie jest określenie „osoba z zaburzeniami używania substancji”.
 • Zamiast „kaleka” lub „inwalida”, należy mówić „osoba z niepełnosprawnością”.
 • Zamiast „gruby” lub „otyły”, lepiej powiedzieć „osoba z nadwagą” lub „osoba z otyłością”.
 • Zamiast „samookaleczający się”, właściwsze jest określenie „osoba, która się samookaleczyła”.

Źródła:

 1. https://composeandconsult.com/the-edit-effect/patient-centered-language
 2. https://www.languagetesting.com/blog/the-importance-of-language-in-patient-centered-care/
 3. https://www.mp.pl/paim/issue/article/16351/
 4. https://practicetransformation.umn.edu/practice-tools/person-centered-language/
 5. https://www.planetree.org/our-story
 6. https://podyplomie.pl/medycyna/26211,jezyk-jako-odzwierciedlenie-sposobu-oswajania-choroby-i-cierpienia-przez-pacjenta-i-lekarza

Czytaj więcej na mojej stronie: